facebook tracking

Vår lokala verksamhet

Studentgruppen vid Uppsala Universitet

Studentgruppen vid Uppsala universitet består av ca 10 aktiva ingenjörsstudenter som bedriver verksamheten genom att bland annat arrangera föreläsningar, seminarier etc. öppna för alla studerande i Uppsala. Föreläsningsserien Den Reflekterande Ingenjörer (DRI) arrangerar regelbundet seminarier och föreläsningar på Uppsala Universitet...

Kristina Hrnjez

Studentgruppen vid Karlstad Universitet

Karlstads studentgrupp består främst av studenter men även av yrkesverksamma. Ledningsgruppen ses en gång i veckan och diskuterar kommande händelser. Föreläsningsserien Den Reflekterande Ingenjören bedrivs med 1-2 seminarium per termin. Läxhjälp anordnas på ett flertal gymnasie- och högstadieskolor. Karlstads studentgrupp...

Studentgruppen vid Linköpings Universitet

Studentgruppen i Linköping består idag av ett 70-tal aktiva medlemmar som bland annat arbetar i utskotten PR, Finansiering och Event. Dessutom finns det fyra projektgrupper i dagsläget som inspirerar barn och ungdomar med läxhjälp, anordnar föreläsningsserien Den reflekterande ingenjören och...

Studentgruppen vid Lunds Tekniska Högskola

Studentgruppen i Lund anordnar projekt i små grupper, event och seminarier i södra Skåne. Gruppen består till största delen av studenter men även av yrkesverksamma ingenjörer. En gång i veckan har ledningsgruppen möte där vi diskuterar pågående projekt och planerar...

Marcus Olausson

Studentgruppen vid Chalmers Tekniska Högskola

Gruppen består till största delen av studentmedlemmar från Chalmers men även yrkesverksamma och icke-medlemmar är välkomna. Förutom att våra medlemmar har möjlighet att delta i volontärprojekt ordnar vi föreläsningar och diskussionspubar. Det är en växande grupp och finns många planer...

Mårten Skogh

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Career site by Teamtailor