facebook tracking
Avdelning

Den reflekterande ingenjören

Connect

Vi håller olika seminarier och aktiviteter där vi vill lyfta fram ingenjörsyrkets aktuella utmaning att utveckla teknik för ett globalt hållbart och gott liv för oss alla. Målet är att öka kunskap och engagemang kring ingenjörens roll i utvecklingsfrågor och uppmuntra till att vi med kompetens och god etik bidrar till en uthållig framtid.

Våra tankeutmanare

Våra tankeutmanar vill förändra världen. Vår utmaning är att få människor att stanna upp och reflektera över var vi är på väg. Vi vill få dem att ändra sitt handlande och agerande. Ju fler av oss som börjar tänka och agera för en hållbar framtid, ju mer kan vi förändra.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Career site by Teamtailor