facebook tracking
Avdelning

Inspirera unga

Connect

År 2030 kommer det att saknas 50 000 ingenjörsutbildade i Sverige. Samtidigt är medvetenheten hos unga om vad ingenjörsyrket innebär väldigt låg. Det är lätt att förstå vilket yrke man får om man utbildar sig till exempel till polis, sjuksköterska och brandman - men vad gör egentligen en ingenjör?

Vi vill genom vårt engagemang bidra till att ungdomar får en bättre förståelse för vad ingenjörsyrket innebär. Bilden av en ingenjör målas ofta upp som ensam och lite "nördig" (inte helt nöjd med den formuleringen). Vi vill istället beskriva den bilden som de flesta ingenjörer själva har; den handlar om kreativitet, teamwork, entreprenörskap, ledarskap, mångfald och att jobba med människor. Det är kul att vara ingenjör!

De aktiviteter som Ingenjörer utan gränser gör inom detta huvudområde är bland annat föreläsningar och presentationer av våra spännande utlandsprojekt, läxhjälp och "After School" för högstadie- och gymnasieelever och andra inspirerande aktiviteter riktade mot ungdomar.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Career site by Teamtailor