facebook tracking
Avdelning

Intern organisation

Connect

Ingenjörer utan gränsers arbete planeras och utförs av Ingenjörer utan gränsers ideellt arbetande medlemmar. Vi finns över hela Sverige med våra lokal- och studentgrupper i 8 olika städer och på 7 olika universitet. Lokalgrupperna består främst av yrkesverksamma och studentgrupperna består av studenter. I varje stad där det finns en lokal- eller studentgrupp finns en lokal ledningsgrupp med en lokal ordförande.

Nationellt koordineras föreningen av Ingenjörer utan gränsers styrgrupp som innehåller representanter från de lokala ledningsgrupperna, samt ansvariga inom de olika huvudaktiviteterna. Styrgruppen är förtroendevald av föreningen och har möte minst två gånger i månaden.

Studentgrupperna rekryterar regelbundet en gång per år, medan lokalgrupperna rekryterar vid behov. De roller som finns i de flesta ledningsgrupperna är ordförande, ekonomiansvarig, PR- och kommunikationsansvarig, finansieringsansvarig, projektsamordnare, inspirationsansvarig och ansvarig för Den Reflekterande Ingenjören.

Välkommen att kontakta oss!

Här är vi!

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Career site by Teamtailor