facebook tracking

Projektmedlem med bygginriktning sökes till volontärarbete i CAD-projekt för nyanlända

Projektmedlem med bygginriktning sökes till volontärarbete i CAD-projekt för nyanlända

Engagera dig i Ingenjörer utan gränsers volontärarbete och bli en del av vårt Engineer to Engineer (E2E) team in Malmö!

Vi letar efter en projektmedlem med bygginriktning till vårt CAD-projekt för nyanlända – vill du använda och berika dina erfarenheter genom att göra skillnad för andra? Då är det dig vi söker!

I CAD-projektet arbetar vi nu med en pilot med start till hösten; en Revit verifieringskurs för nyanlända byggingenjörer i ett samarbete mellan institution, universitet och företag.

Fortsättningsvis kan CAD-projektet komma att inkludera andra områden för ingenjörer inom andra inriktningar. Din huvudsakliga uppgift kommer vara att vara med och driva arbetet med Revit verifieringskursen.

Arbetet inkluderar:

 • Genomföra piloten tillsammans CAD-projektgruppen.
 • Koordinering och planering tillsammans med institution, universitet och företag.
 • Kommunikation med ingenjörer i vårt E2E nätverk.
 • Skapa kontakt med företag inom branschen.
 • Jobba för struktur och långsiktighet i projektet.
 • Implementera förbättringar/komplement till kursen för att öka möjligheterna för ingenjörerna som deltar att komma in på svensk arbetsmarknad.

Din profil:

 • Gärna byggingenjör med bra insyn i branschen i Skåne.
 • Kan ta initiativ, jobba självständig & delegera med stöd ifrån resten av gruppen.

Som ny projektmedlem kommer du först få en introduktion av organisationen Ingenjörer utan gränser / Engineer to Engineer (E2E) och CAD-projektet. Därefter kommer överlämning av uppgifter ske succesivt. Långsiktigt har du möjlighet att bli projektledare för arbetet med fortsättningen av piloten.

Notera att det är volontärarbetet utan ersättning och att arbetet sker på vår fritid - oftast lunchtid eller eftermiddag/kväll vardagar. Normalt sett har vi möten ca en gång i månaden. Hur mycket tid man lägger ner utöver det beror på hur mycket tid och lust man har. Mottot är att det ska ge mer energi än det tar. =)

Vi ser fram emot din ansökan!

Malin, projektledare Engineer to Engineer (E2E) Malmö

--------------------------------------------------------------

Group member within building construction to volonteer work in CAD-project for newly arrived

Get involved in Engineers without borders volunteer work and become part of our Engineer to Engineer (E2E) team in Malmö!

We are looking for a group member within the building construction field to join our CAD-project for newly arrived – do you want to use and enrich your experiences by making a difference for others? You are what we are looking for!

In the CAD-project we are currently working on a pilot with start this fall; Revit verification course for newly arrived building engineers in cooperation with institutions, university and companies.

In the future, the CAD-project can come to include other areas with focus towards to engineers in different fields. Your main task will be to be part of running the Revit verification course project.

The work includes:

 • Be part of implementing the pilot together with CAD-project group.
 • Coordinating and planning together with institution, university and companies.
 • Communication with engineers in our E2E network.
 • Build contact with companies within the field.
 • Work for long-sightedness and structure in the project.
 • Implement improvements/additions to the course with the aim to speed up the way into Swedish job market for the engineers participating.

Your profile:

 • Preferably building/civil engineer with good insight of the labor market in Skåne.
 • Can take initative, work independently & delegate with support from the rest of the group.

In your role as new group member you will first get an introduction to the organization Engineers without borders / Engineer to Engineer (E2E) and the CAD-project. Thereafter, hand over will be gradually. In the long run, you have the possibility to become project leader for the continuation of the pilot.

Please note that this is volunteer work without payment and the work is made on our free time – often lunchtime or afternoon/evening weekdays. Normally we have meetings once a month. How much work we put in is fully dependent on the time and effort we want to put in. The motto is; it should give more energy than it takes. =)

We look forward to your application!

Malin, project leader Engineer to Engineer (E2E) Malmö

Apply for this job

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor