facebook tracking

PR-utskott Uppsala / PR-group Uppsala

The text will follow in English below

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisationVi bedriver internationella projekt i utvecklingsländer med syfte att höja livskvalitén och möjliggöra för fler barn att få en säker skolgång. Vi arbetar även för att bredda intresset för naturvetenskap och teknik samt att inspirera unga till att välja ingenjörsyrket, genom förgreningen Inspirera unga. Genom förgreningen Den reflekterande ingenjören söker vi att bidra med reflektion kring ingenjörsyrket samt personlig utveckling med fokus på hållbar samhällsutveckling, hos ingenjörsstudenter. Till sist så bedriver vi även det unika integrationsprojektet Engineer to Engineer där vi arbetar för en plattform där nyanlända med natur/teknik bakgrund får möjlighet att skapa ett nätverk inom den svenska arbetsmarknaden.

Är du intresserad av marknadsföring och grafisk design? Då kan du söka till utskottet för PR- och kommunikationsansvarig. Engagemanget kommer att omfatta allt ifrån arbete med sociala medier till fotografering och även grafisk design. Det är med andra ord ett kreativ arbete. Du kommer bland annat skapa innehåll på våra medier och designa posters och broschyrer för att marknadsföra organisationen till likaså yrkessamma som studenter på alla campus. Du kommer att jobba nära PR- och kommunikationsansvarig i Uppsala gruppen, samt sammarbeta och ha kontakt med de andra utskotten inom lokalgruppen. Arbetet är ideellt och relativt flexibelt i hur du lägger upp jobbet.

Om du har frågor så tveka på inte på att höra av dig till pr.uppsala@ewb-swe.org!

Vi vill senast ha din ansökan den 26 september 2018.

Vi hoppas att få höra ifrån dig snart!

---

Engineers Without Borders is a nonprofit, politically and religiously independent organization which with engineering and science, entrepreneurship and project expertise try to contribute to a better world. Engineers Without Borders Sweden is part of the International Network Engineers Without Borders International. With International projects working with sustainable and appropriate technological solutions we aim to improve children’s life quality and education in developing communities. We also work to arise the interest in science and technology and inspire young people to choose engineering as profession, trough our group Inspire youth. Through the group The reflective engineer, we seek to contribute with reflection on the engineering as profession as well as personal development focusing on sustainable social development, for engineering students. Finally, we have our unique integrationsproject Engineer to Engineer, where we work for a platform where new arrivals with nature / technology background are given the opportunity to create a network within the Swedish labor market. 

Are you interested in marketing and graphic design? Then you should apply for the committee for the head of PR. The role will cover everything from working with social media to photography and even graphic design. In other words the work is creative. You will among other things create content on our social media platforms and design posters to market the organization to both professionals and students on all campuses. You will work close with the head of PR in the Uppsala group. The work is nonprofit and relatively flexible concerning working hours.

If you have questions, do not hesitate to send us an email to pr.uppsala@ewb-swe.org!

Last day to apply is on the 26th of september 2018!

Hope to hear from you soon!

Apply for this job

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor