facebook tracking

Den reflekterande ingenjören- utskottsmedlemmar Uppsala / The reflective engineer- group members Uppsala

The text will follow in English below

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisationVi bedriver internationella projekt i utvecklingsländer med syfte att höja livskvalitén och möjliggöra för fler barn att få en säker skolgång. Vi arbetar även för att bredda intresset för naturvetenskap och teknik samt att inspirera unga till att välja ingenjörsyrket, genom förgreningen Inspirera unga. Genom förgreningen Den reflekterande ingenjören söker vi att bidra med reflektion kring ingenjörsyrket samt personlig utveckling med fokus på hållbar samhällsutveckling, hos ingenjörsstudenter. Till sist så bedriver vi även det unika integrationsprojektet Engineer to Engineer där vi arbetar för en plattform där nyanlända med natur/teknik bakgrund får möjlighet att skapa ett nätverk inom den svenska arbetsmarknaden.

Tycker du om att engagera dig i konversationer som väcker frågor och reflekterar kring samhällsproblem och söker efter nya möjligheter i hur dessa kan bemötas eller vad vi kan göra åt dem? Är du intresserad av ett visst ämne? Vill du skapa diskussion kring ett visst ämne? Då är Den Reflekterande Ingenjören (DRI) det perfekta forumet för dig. Vi letar efter entusiastiska och icke entusiastiska  personer som vill vara med och skapa utrymmen och plattformar för diskussion, reflektion, och lärande!! Våra senaste evenemang har varit föreläsningar, diskussionskvällar och debatter där vi behandlat ämnen inom miljö/klimat och social rättvisa kopplat till teknologi. Exempel på ämnen som våra evenemang har behandlat har varit bioekonomi, artificiell intelligens, ingenjörer inom politiken, genmodifiering och "big data".  

Vi söker dels i allmänhet personer som vill vara med på ett eller annat sätt i utskottet (exempelvis brainstorma ämnen eller vara med och anordna själva evenemang), och så söker vi dels en finansansvarig och en pr-ansvarig. Finansansvarig i utskottet innebär att du kommer att vara bryggan mellan DRI-utskottet och finansutskottet, och du kommer därmed att tillhöra två utskott (finans och DRI-utskottet). Din uppgift är att vara DRI:s representation i finansutskottet där ni jobbar med finansiering av evenemang inom lokalgruppen. Som PR ansvarig för DRI så kommer du att vara bryggan mellan DRI- utskottet och PR-utskottet. Dina uppgifter består av att fota DRI:s evenemang, ha ansvar för DRI:s flöde i sociala medier och marknadsföra evenemang.

I din ansökan så vill vi gärna att du kommenterar vilken roll du vill ha i utskottet (gruppmedlem (organisera och brainstorma events), finans-ansvarig, eller pr-ansvarig).

Om du har frågor så tveka på inte på att höra av dig till dri.uppsala@ewb-swe.org!

Vi vill senast ha din ansökan den 26 september 2018.

Vi hoppas att få höra ifrån dig snart!

--- 

Engineers Without Borders is a nonprofit, politically and religiously independent organization which with engineering and science, entrepreneurship and project expertise try to contribute to a better world. Engineers Without Borders Sweden is part of the International Network Engineers Without Borders International. With International projects working with sustainable and appropriate technological solutions we aim to improve children’s life quality and education in developing communities. We also work to arise the interest in science and technology and inspire young people to choose engineering as profession, trough our group Inspire youth. Through the group The reflective engineer, we seek to contribute with reflection on the engineering as profession as well as personal development focusing on sustainable social development, for engineering students. Finally, we have our unique integrationsproject Engineer to Engineer, where we work for a platform where new arrivals with nature / technology background are given the opportunity to create a network within the Swedish labor market. 

Do you like to engage in conversations that question circumstances we are facing in our realities and search for new possibilities of how they could be addressed, or what we could do on them? Do you feel passionate about a topic and feel that more discussions should happen around it? If so, The Reflective Engineer (DRI) is the place for you. We are looking for enthusiastic people who will like to help create spaces for others where this kind of reflections could take place. Our last topics have been related to environment, social justice, and technology but we can take others. 

We are in general seeking for people who want to get involved in the The reflective engineers- group in one way or the other (for example help us brainstorm topics or organizing events), but we are also looking for a one financially responsible in the group and one responsible for PR. The person responsible for finance will be the bridge between the reflective engineer and the financial group in the local group of Uppsala. The finance responsible will help with coordinating the finances or sponsorships we get and help look for more. As PR responsible for DRI you will be in charge of social media. It will include to promote and post about the activities that we will have, as well to take pictures and post about the events in the different channels.

In your application, please comment which role you are applying for ( groupmember( planing and brainstorming events, finance responsible or pr-responsible). 

If you have questions, do not hesitate to send us an email to dri.uppsala@ewb-swe.org!

Last day to apply is on the 26th of september 2018!

Hope to hear from you soon!

 

Apply for this job

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor