facebook tracking

Inspirera unga - utskott Uppsala / Inspire Youth - group Uppsala

The text will follow in English below

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisationVi bedriver internationella projekt i utvecklingsländer med syfte att höja livskvalitén och möjliggöra för fler barn att få en säker skolgång. Vi arbetar även för att bredda intresset för naturvetenskap och teknik samt att inspirera unga till att välja ingenjörsyrket, genom förgreningen Inspirera unga. Genom förgreningen Den reflekterande ingenjören söker vi att bidra med reflektion kring ingenjörsyrket samt personlig utveckling med fokus på hållbar samhällsutveckling, hos ingenjörsstudenter. Till sist så bedriver vi även det unika integrationsprojektet Engineer to Engineer där vi arbetar för en plattform där nyanlända med natur/teknik bakgrund får möjlighet att skapa ett nätverk inom den svenska arbetsmarknaden.

Tycker du att det är intressant och roligt att arbeta med ungdomar? Gillar du lagarbete och vill vara en del av uppbyggnaden av ett nytt projekt? Vill du se till att alla ungdomar får samma möjligheter i livet och samhället? Då ska du söka till utskottet för Inspirera unga Uppsala!

Inspire Youth är ett nytt projekt i lokalgruppen för organisationen i Uppsala. Vårt mål är att inspirera unga med olika bakgrund till att intressera sig för högre utbildning i allmänhet och mer specifikt för studier inom teknik och naturvetenskap. Vi tycker att det är viktigt med en bred representation vid universitetet och vill därför öka mångfalden bland teknolog- och naturvetarstudenter.

Just nu så letar utskottet Inspirera unga efter sina första utskottsmedlemmar! Det spelar ingen roll om du har lite eller mycket tid att investera, eller om du har förkunskaper eller inte- det finns en plats för alla i gruppen! Vill du lära dig vad det innebär att utveckla en verksamhet, eller tycker du helt enkelt att Inspirera ungas syfte är viktigt, så tycker vi att du ska söka! Du behövs alltså ingen tidigare erfarenhet.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Om du har frågor så tveka på inte på att höra av dig till inspirera.uppsala@ewb-swe.org!

Vi vill senast ha din ansökan den 26 september 2018.

Vi hoppas att få höra ifrån dig snart!

---

Engineers Without Borders is a nonprofit, politically and religiously independent organization which with engineering and science, entrepreneurship and project expertise try to contribute to a better world. Engineers Without Borders Sweden is part of the International Network Engineers Without Borders International. With International projects working with sustainable and appropriate technological solutions we aim to improve children’s life quality and education in developing communities. We also work to arise the interest in science and technology and inspire young people to choose engineering as profession, trough our group Inspire youth. Through the group The reflective engineer, we seek to contribute with reflection on the engineering as profession as well as personal development focusing on sustainable social development, for engineering students. Finally, we have our unique integrationsproject Engineer to Engineer, where we work for a platform where new arrivals with nature / technology background are given the opportunity to create a network within the Swedish labor market. 

Do you think it’s interesting and fun to work with youths? Do you like team work and want to be a part of a building a new project? Do you want to make sure that all youths are given the same opportunities in life and society? Then you should apply to Inspire Youth Uppsala!

Inspire youth is a new project in the Uppsala group. Our goal is to inspire youth with different backgrounds to interest themselves for higher education in general and more specific technical studies. We think it is important with a broad representation at the university and want increase the diversity.

The Inspire Youth Uppsala group is looking for new members! No matter if you have a lot or little time to invest, if you have a new idea or want to learn and participate, there is a place for you in the group.  You don’t need any previous experience.

We are looking forward to meet you!

If you have questions, do not hesitate to send us an email to inspirera.uppsala@ewb-swe.org!

Last day to apply is on the 26th of september 2018!

Hope to hear from you soon!

 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor