facebook tracking

PR-ansvarig/Head of PR - Chalmers

Känner du att någonting fattas i livet? Kanske är det känslan av att hjälpa andra människor? Då är du personen vi söker!

För närvarande söker Ingenjörer Utan Gränsers Chalmerssektion en PR-ansvarig till sin ledningsgrupp. I rollen som PR-ansvarig utformar du med stor frihet Ingenjörer Utan Gränsers arbete på Chalmers tillsammans med de andra i ledningsgruppen. Fokus för dig som PR-ansvarig kommer att ligga på att uppdatera sociala medier, designa posters samt närvara, fotografera och hjälpa till vid olika event där organisationen representeras.

Varför skall du söka tjänsten som PR-ansvarig?

 • Möjlighet att få inblick samt engagera dig i organisationen.
 • Du kommer bli inbjuden till medlemsmöten och andra medlemsexklusiva tillställningar.
 • Arbeta i en ideell organisation, speciellt en väl ansedd som vår, är en bra erfarenhet och mycket attraktivt på CV:t. 
 • Att ingå i en ledningsgrupp är lärorikt och en bra erfarenhet.
 • Nya vänner! Kanske det viktigaste av allt. Du kommer att lära känna nya människor från andra program på Chalmers. Utöka sitt nätverk är inte bara kul utan kan också vara en bra och viktig investering för din framtida karriär.

Om oss

Ingenjörer Utan Gränser är en ideell, politisk och religiöst oberoende organisation som med hjälp av ingenjörskonst, vetenskap, entreprenörskap och projektexpertis strävar efter att tillsammans göra världen bättre. Ingenjörer Utan Gränser Sverige är en del av det internationella nätverket Engineers Without Borders International. Lokalt drivs verksamheten Ingenjörer Utan Gränser av ledningsgruppen. 

Arbetsuppgifter

I din roll som PR-ansvarig kommer du att ha varierade arbetsuppgifter som till exempel:

 • Marknadsföra organisationen genom hantering av bland annat Facebooksidan och Instagramkontot. 
 • Strategiskt arbete för att fortsätta att öka antalet medlemmar och besökare på organisationens event.
 • Tillverka grafiskt material som t.ex. affischer och broschyrer.
 • Fotografera på arbetsmarknadsmässor, event etc.
 • Stärka organisationens varumärke.

Notera att allt arbete är mycket flexibelt och ideellt.  

Kvalifikationer

Vi söker dig som är driven, initiativtagande, brinner för ingenjörsyrket, trivs med att arbeta tillsammans med andra och har ett intresse för fotografering och PR. Uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Vidare ser vi gärna att du som söker rollen som PR-ansvarig kan sitta på posten i ett år.

Tidigare erfarenhet av:

 • Marknadsföring av organisationer via sociala medier
 • Kunskaper i InDesign, Photoshop, Illustrator samt Wordpress 

är meriterande men absolut inget krav. Vi anser att det viktigaste är att du har ett bra engagemang, vill utvecklas och vill lära dig!  

Ansökan och Kontakt

Låter det här som utmaningen för dig? Lämna gärna in din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande. Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information tveka inte med att kontakta oss! 

rekrytering.chalmers@ingenjorerutangranser.se

Vi ser fram emot din ansökan!

 


Do you feel something is missing in your life? Perhaps it’s the feeling of doing something good for other people? Then you are the person we are looking for!

At present, Engineers Without Borders Chalmers section is looking for a PR manager for its board. In the role of PR manager, you will form Engineers Without Borders work at Chalmers together with the others in the board. Focus on you as a PR manager will be design posters, photograph, update social media and help at various events in which the organization Engineers Without Borders is represented.

Why should you apply for the role as PR manager?

 • The opportunity to get insight in the organization.
 • Invitation to member-exclusive social event and meetings. 
 • Working in an ideal organization is a good experience and very attractive to have on your resume.
 • Being part of a board is educational and a good experience.
 • New friends! Maybe the most important of all. You will get to know new people from other programs at Chalmers. Increase your social network is not only fun, it can also be a good investment for your future career.

About us

Engineers Without Borders is an nonprofit, politically and religiously independent organization that, through the use of engineering, science, entrepreneurship and project expertise, strives to make the world better. Engineers Without Borders Sweden is part of the International Network Engineers Without Borders International. Locally, the organization Engineers Without Borders is operated by the board.

Responsibilities

In your role of PR manager you will have varied tasks such as:

 • Market the organization with Facebook and Instagram.
 • Strategic work to increase the number of members and visitors to Engineers Without Borders events.
 • Create graphic material such as posters and brochures.
 • Participate and photograph at fairs, events etc.
 • Strengthen the organization's brand.

Note that all work is very flexible and voluntary.

Qualifications

We are looking for you who are driven, initiative, passionate about the engineering profession, enjoy working with others and have an interest in communication, photography and PR. You express yourself well in speech and writing in English. 

Previous experience of:

 • Marketing organizations through social media 
 • Knowledge of InDesign, Photoshop, Illustrator and Wordpress

is meritorious but not a requirement. The most important thing is that you have a good commitment, want to develop and learn!

Application and Contact

Is this the challenge for you? Please submit your application.
Interviews will be ongoing. If you have any questions or want further information please don't hesitate to contact us!

rekrytering.chalmers@ingenjorerutangranser.se

We are looking forward to receive your application!

Apply for this job

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor