facebook tracking

Intresse för utskott / Interest in Committees - Lund

Vill du intressera dig i Ingenjörer utan gränser på LTH? Nedan följer en beskrivning av de utskott man kan engagera sig i. Observera att det inte finns något krav på att läsa till ingenjör, alla är välkomna! Hittar du något som intresserar dig är det bara att skicka in en ansökan och förtydliga vilket utskott du är intresserad av och bli medlem på https://blimedlem.ingenjorerutangranser.se/

Would you like to engage in Engineers without Borders at LTH? Below is a description of the different sections available. There is no demand to study engineering, everyone is welcome. If you find anything that interests you, just send an application and write which section you are interested in, and become a member at https://blimedlem.ingenjorerutangranser.se/

 

PR / PR

PR-utskottets uppgifter består av att hantera sociala medier, synas i diverse nyhetsutskick till studenterna, stå på arbetsmarknadsmässor samt tillverka grafiskt material som affischer och broschyrer. 

The PR Committee handles social media, appear in different news releases, attend labour market fairs, and produce graphic material such as posters and booklets. 

 

Vieri / Event

Event-utskottet är ansvariga för att planera och genomföra event för att stärka sammanhållningen inom organisationen. Eventen kan rikta sig både mot enskilda utskott, ledningsgruppen eller hela organisationen i Lund.

The Event Committee is responsible for planning and conducting events to strengthen cohesion within the organization. The events can focus on individual committees, the local management board or the entire organization in Lund.

Den reflekterande ingenjören / The Reflecting Engineer

Gruppen jobbar med att sätta ingenjörens roll i ett samhällsperspektiv och ta upp frågor om etik, samhällsansvar och vad man egentligen ska göra efter sin examen. Verksamheten består till stor del av att bjuda in föreläsare som håller lunchföreläsningar för LTH:s studenter. Syftet med Den reflekterande ingenjören är att ta upp frågor som berör sociala och etiska faktorer i ingenjörsyrket och även belysa vilka möjligheter det finns för ingenjören att bruka sin kompetens för att skapa en mer hållbar och jämlik framtid. En ambition är för utskottet även att agera som ett komplement till Internationella projekt. Detta genom att hålla i föreläsningar samt workshops som skulle kunna gynna en miljö där människor blir nyfikna att engagera sig i varierande grad i projekt för Ingenjörer utan gränser.

The Committee works with defining the engineers’ role in a societal perspective and raise questions of ethics, community responsibility and what to do after graduation. The function is among other things to invite lecturers for lunch lectures. The purpose of The Reflecting Engineer is to raise questions of social and ethical factors in engineering and display what possibilities engineers have to use their competence to create a sustainable and equal future. One ambition is also to work with International Projects Committee by arranging lectures and workshops in order to create an environment where people become interested in Engineers without Borders.

Internationella Projekt / International Projects

Internationella projekt arbetar med volontärprojekt i olika delar av världen. Aktiviteterna består av att utföra internationella volontärprojekt med syfte att bidra till ett mer jämställt och hållbart samhälle. Utskottet arrangerar också lokala tävlingar och tillsammans med DRI håller i föreläsningar för att öka kunskapen om utmaningarna gällande global hållbarhet.

The purpose of the International Project Committee is to contribute with technical competence to run volunteer projects in different parts of the world. The International Project Committee’s activities is to perform international voluntary projects for the purpose of contributing to a more equal and sustainable society. The International Project Committee also arrange local competitions and together with The Reflective Engineer arrange lectures to increase the knowledge about the challenges faced in global sustainability.

Inspirera Unga / Inspire Youth

Inspirera Unga arbetar med läxhjälp och inspirationsföreläsningar. Läxhjälpen består i att åka till olika hem och stötta elever i sin läxläsning. Inspirationsföreläsningarna består i att åka ut till olika gymnasieskolor och föreläsa i syfte att få eleverna att vilja läsa vidare på universitet eller högskola.

Inspire Youth is a project Borders with the purpose to inspire and encourage children and young people to study engineering. This is accomplished by assisting students with their studies, conducting inspirational lectures, acting as role-models and showing a non-conventional perspective on science, technology and engineering.

Engineer to Engineer

Engineer to Engineer arbetar med att integrera nyanlända civilingenjörer. I detta arbetar gruppen för att skapa en plattform där asylsökande och nyanlända kan möta redan etablerade naturvetare och ingenjörer.

The Engineer to Engineer Committee works with integrating newly arrived engineers. In this the group is working to create a platform where asylum seekers and new arrivals can meet already established scientists and engineers. 

 

Om du har några frågor så tveka inte att kontakta mig! / If you have any questions, please contact me!

Apply for this job

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor