facebook tracking

Group member for "The Reflective Engineer" - Chalmers

Utskottsmedlem till “Den Reflekterande Ingenjören”.

Känner du att någonting fattas i livet? Kanske är det känslan av att hjälpa andra människor? Då är du personen vi söker!

För närvarande söker Ingenjörer Utan Gränsers Chalmerssektion medlemmar till “Den Reflekterande Ingenjören”-gruppen. I rollen som DRI-medlem är du, tillsammans med övriga medlemmar i gruppen samt DRI-ansvarig i ledningsgruppen, ansvarig för att arrangera evenemang som inbjuder studenter till att reflektera kring hur vi som ingenjörer kan bidra till samhället och en hållbar utveckling. Det kan till exempel vara genom lunchföreläsningar, workshops eller diskussionskvällar med ämnen som berör hållbarhet, volontärprojekt eller etik inom teknikbranschen.   

Varför skall du söka tjänsten som DRI-medlem?

 • Möjlighet att få inblick samt engagera dig i organisationen.
 • Du kommer bli inbjuden till medlemsmöten och andra medlemsexklusiva tillställningar.
 • Arbeta i en ideell organisation, speciellt en väl ansedd som vår, 
  är en bra erfarenhet och mycket attraktivt på CV:t. 
 • Nya vänner! Kanske det viktigaste av allt. Du kommer att lära känna nya människor från andra program på Chalmers. Utöka sitt nätverk är inte bara kul utan kan också vara en bra och viktig investering för din framtida karriär.

Om oss

Ingenjörer Utan Gränser är en ideell, politisk och religiöst oberoende organisation som med hjälp av ingenjörskonst, entreprenörskap och vetenskap strävar efter att tillsammans göra världen bättre. Ingenjörer Utan Gränser Sverige är en del av det internationella nätverket Engineers Without Borders International. Lokalt drivs Ingenjörer Utan Gränser verksamheten av ledningsgruppen. 

Arbetsuppgifter

I din roll kommer du att ha varierade arbetsuppgifter som till exempel:

 • Ta fram viktiga och aktuella diksussionsfrågor. 
 • Boka lokaler eller hitta och kontakta intressanta lunchföreläsare.
 • Delta på ett möte med gruppen en gång i veckan.
 • Medverka under evenemangen och hjälpa till att förbereda.

Är du intresserad av ett visst ämne eller har en idé på event som kan passa för DRI-gruppen testar vi den gärna. Notera att allt arbete är mycket flexibelt och ideellt.  

Ansökan och Kontakt

Låter det här som utmaningen för dig? Lämna gärna in din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande. Om du har frågor eller vill ha ytterligare information tveka inte med att kontakta oss! 

rekrytering.chalmers@ingenjorerutangranser.se

Vi ser fram emot din ansökan! 


Group member to "The Reflective Engineer"

Do you feel something is missing in your life? Perhaps it’s the feeling of doing something good for other people? Then you are the person we are looking for!

At present, Engineers Without Borders Chalmers section is looking for group members to "The reflective engineer". If you are a person who likes to meet people and plan events this is the group for you! In the role as group member you are, together with the other members and the Head of The Reflective Engineer in the board, responsible for arranging events that invite students to reflect on how we as engineers can contribute to the society and work in a more sustainable way. For example, it may be through lunch lectures, workshops or discussion pubs with topics such as sustainability, volunteer projects or ethics within the technology industry.

Why should you apply for the role as group member of DRI?

 • The opportunity to get insight in the organization.
 • Invitation to member-exclusive social event and meetings. 
 • Working in an ideal organization is a good experience and very attractive to have on your resume.
 • New friends! Maybe the most important of all. You will get to know new people from other programs at Chalmers. Increase your social network is not only fun, it can also be a good investment for your future career.

About us

Engineers Without Borders is an nonprofit, politically and religiously independent organization that, through the use of engineering, science and entrepreneurship strives to make the world better. Engineers Without Borders Sweden is part of the International Network Engineers Without Borders International. Locally, the organization Engineers Without Borders is operated by the board.

Responsibilities

In your role as group member you will have varied tasks such as:

 • Find interesting and important discussion topics.
 • Book locals for the events or find and contact lunch lectures. 
 • Attend a meeting with the group once a week.
 • Prepare and participate during the events.

If you are interested in a certain topic or have an idea of an event for how we can influence and work with sustainability, we will be happy to test it. Note that all work is very flexible and voluntary.

Application and Contact

Is this the challenge for you? Please submit your application.
Interviews will be ongoing. If you have any questions or want further information please don't hesitate to contact us! 

rekrytering.chalmers@ingenjorerutangranser.se

We are looking forward to receive your application!

Apply for this job

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor