Kommunikationsansvarig

Intern organisation – Nationellt

Jobbannonsen är inte längre aktiv

Antingen är jobbet tillsatt, eller så har ansökningstiden löpt ut. Se några av våra nuvarande jobbannonser:

 • Student ambassador

  Do you feel something is missing in your life? Maybe it’s the feeling of doing something good for other people?...

 • Member for Educational group/projects Chalmers

  No clean water supply, non-existing electricity grid and communications are some of many issues that a large part of the...

 • Project Incubator - KTH

  Starting up a project normally starts with a small team with an idea. But in order for the project to...

Ingenjörer utan gränser vill på ett effektivt och tilltalande sätt nå ut till medlemmar, potentiella medlemmar, intresserade individer, partnerföretag, potentiella partnerföretag samt övriga samhället. Vi vill genom vår externa kommunikation berätta vad vi gör och vad vi står för. Vi vill uppfattas som en nationell organisation, men samtidigt kunna rikta vår kommunikation lokalt då så bedöms lämpligt. Vi vill även underlätta för personer och företag att kontakta och stödja oss, ekonomiskt och genom ideellt arbete.

Syftet med posten är att tillse för att organisationen har en samlad och genomtänkt strategi för den externa kommunikationen, samt att denna kontinuerligt förankras och anpassas efter förändrade behov.

Arbetsbeskrivning

Den ansvarige för extern kommunikation i Ingenjörer utan gränser samordnar arbetet med att etablera, internt befästa, utvärdera och förändra vår externa kommunikation. Personen är delaktig/leder arbetet i PR-forum, i vilket lokal och studentgruppers PR ansvariga/ansvariga för extern kommunikation finns representerade. Tillsammans med övriga medlemmar i PR forum genomförs det praktiska arbetet. Personen finns närvarande vid styrgruppsmöten och utgör länken mellan PR-forum och styrgruppen.

Kvalifikationer

Personen bör brinna för och vilja visa upp Ingenjörer utan gränsers arbete. För att kunna avgöra vad som skall kommuniceras bör därför personen

 • dela Ingenjörer utan gränsers värderingar
 • vara eller avse att bli väl insatt i Ingenjörer utan gränsers arbete
 • ha erfarenhet av arbete med extern kommunikation
 • vara förtrogen med moderna kommunikationsvägar
 • kunna inspirera och leda en grupp
 • arbeta självständigt

Arbetssätt

För tillfället är PR-forum den grupp som ansvarar för och arbetar med extern kommunikation. Att grupper med representanter från olika lokal och studentgrupper samlas i tematiska arbetsgrupper är ett arbetssätt som visat sig vara framgångsrikt för vår organisation, och som vi gärna ser fortsatt utveckling av. Det knyter samman de olika lokal och studentgrupperna på ett naturligt sätt och underlättar samarbeten. Liknande grupper finns för projektsamordning, DRI-aktiviteter, finansiering, student och lokalgruppsordförande mm.

Om än inte på uppdrag av PR-forum/extern kommunikation syns representanter för Ingenjörer utan gränser på ingenjörsarbetsplatser (genom tex föreläsningar), hos andra organisationer (tex Sveriges Ingenjörer genom seminarier), på universitet och högskolor (genom föreläsningar, seminarier, studentgrupper och sociala aktiviteter), genom våra aktiviteter inom Den Reflekterande Ingenjören och Inspirera unga att bli ingenjörer, utrikes i samband med volontärprojekt och mycket mer. För att ge en samlad och rättvis bild utåt uppmuntras diskussioner kring denna representation, som är en del av vår kärnverksamhet.

Posten som ansvarig för extern kommunikation skulle kunna bemannas av lämplig person som privat tar sig an uppdraget. Denna bör då vara inställd på att arbetet sker åtminstone delvis ideellt, om än möjlighet till viss ersättning diskuterats i styrgruppen. Ett alternativ vore att ett företag, kanske något av Ingenjörer utan gränsers partnerföretag, tar sig an hela eller delar av uppgiften och avsätter en resurs med intresse för Ingenjörer utan gränser särskilt för detta.

Arbetet bedöms ta ca 5 timmar i veckan i anspråk.

Nationellt


Nationellt

info@ingenjorerutangranser.se

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt eller i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor