facebook tracking

Ledningsgrupp och Valberedning för Stockholmsgruppen

Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Stockholm söker ledningsgrupp och valberedning inför nästa år 2018-2019. Till ledningsgruppen väljs man ofta på två år. Att sitta i ledningsgruppen innebär att du tillsammans med resten av gruppen har en direkt möjlighet att påverka Ingenjörer utan gränsers arbete på lokal nivå. Du kommer ha stort inflytande på aktiviteter och strategiskt arbete lokalt, och eftersom vi är en ung organisation finns det gott om utrymme för kreativitet och nya idéer.

Valen kommer hanteras under Stockholmsgruppens medlemsmöte den 25:e april. Har ni några frågor gällande rekryteringsprocessen eller vill ha mer information om posterna, maila gärna gruppledare Tomas Wahlström Carlander (stockholm@ingenjorerutangranser.se)

Ledningsgrupp

Gruppledare

Ansvarar för ledningsgruppens arbete och aktiviteter och ingår i den nationella gruppledningen tillsammans med representanter från övriga lokalgrupper i Sverige.

Vice gruppledare

Hjälper gruppledaren med ledningsgruppens arbete och aktiviteter.

Finansieringsansvarig

Koordinerar Stockholmsgruppens företagskontakter och bistår volontärprojekt och lokala aktiviteter med att hitta finansiering.

Inspireraansvarig

Ansvarar för ledningsgruppens aktiviteter fokuserade på att inspirera unga till att bli ingenjörer. För mer information om posten läs här.

Ekonomiansvarig

Ansvarar tillsammans med gruppledaren för gruppens budget/konto i samråd med Ingenjörer utan gränsers kassör.

Projektansvarig

Koordinerar de volontärprojekt som Stockholm ansvarar för och sitter med i Ingenjörer utan gränsers projektsamordningsgrupp.

PR-ansvarig

Sköter Stockholmsgruppens medlemskommunikation.

Eventansvarig

Ansvarar för och samordnar Stockholmsgruppens event.

Valberedning

2-5 personer som samlar in kandidater och lägger fram förslag på ny ledningsgrupp inför nästa års medlemsmöte.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor