facebook tracking

Studentambassadör - Uppsala / Student Ambassador Uppsala

The text will follow in English below

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation. Vi bedriver internationella projekt i utvecklingsländer med syfte att höja livskvalitén och möjliggöra för fler barn att få en säker skolgång. Vi arbetar även för att bredda intresset för naturvetenskap och teknik samt att inspirera unga att välja ingenjörsyrket. Under titeln Den reflekterande ingenjören och integrationsprojektet Engineer to Engineer arbetar vi aktivt för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling med fokus på hållbar samhällsutveckling, stimulerade av social mångfald.

Som studentambassadör är du ansvarig för att sprida information på din sektion och ditt campus om event som Ingenjörer utan gränser anordnar i Uppsala. Du vara en del av pr-utkottet och därmed att närvara och hjälpa till vid olika event. Hit hör karriärmässor och andra event där organisationen behöver representeras. Vidare kommer du också bli inbjuden till sociala tillställningar med andra aktiva medlemmar. Vi söker en person från varje sektion.

Som studentambassadör hos Ingenjörer utan gränser i Uppsala så får du:

·       Lära känna organisationen och få bra grund för att senare kunna engagera sig ytterligare i organisationen.

·       Inbjudan till alla medlemsmöten och andra roliga, medlemsexklusiva, sociala tillställningar! 

·       Erfarenhet av att arbeta inom en ideell organisation.

·       Företagskontakt och ett breddat nätverk.

·       Du kommer få kunskap om marknadsföringsprocesser.

·       Nya vänner! Du kommer bli del av ett toppengäng.

Har du några frågor angående posten så tveka inte! Skicka oss ett mail: gruppledare.uppsala@ingenjorerutangranser.se

Vi hoppas att höra ifrån dig snart!

Vi rekryterar löpande men vill senast ha din ansökan 26/09-18.

 ----

Engineers Without Borders is a nonprofit, politically and religiously independent organization which with engineering and science, entrepreneurship and project expertise try to contribute to a better world. Engineers Without Borders Sweden is part of the International Network Engineers Without Borders International. With international projects working with sustainable and appropriate technological solutions we aim to improve children’s life quality and education in developing communities. We also work to arise the interest in science and technology and inspire young people to choose engineering as profession. Our two groups The Reflective Engineer and the integration project Engineer to Engineer, aim to contribute to our members' personal development, focusing on topics regarding sustainable development.

As a student ambassador you are responsible for spreading information on your section and campus about events organized by EWB in Uppsala. You are a part of the pr-team and will attend and assist at different events such as career fairs and other occasions where the organization needs to be represented. In addition, you will also be invited to social events with other engaged. We are looking for a person from each section. As a student ambassador to Engineers Without Borders in Uppsala, you will get: 

• To know the organization and gain a good base for later involvement in the organization.

• Invitations to all member meetings and other fun, member-exclusive social events!

• Experience in working with an NGO.

• A wider network and contact with different companies.

• To learn about marketing.

• New friends! You will be part of a great team. Do you have any questions do not hesitate! Send an email to: gruppledare.uppsala@ingenjorerutangranser.se

 We hope to hear from you! 

 

Apply for this job

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor