facebook tracking

Valberedning Uppsalagruppen

*English will follow below*

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisationVi bedriver internationella projekt i utvecklingsländer med syfte att höja livskvalitén och möjliggöra för fler barn att få en säker skolgång. Vi arbetar även för att bredda intresset för naturvetenskap och teknik samt att inspirera unga att välja ingenjörsyrket. Under titeln Den reflekterande ingenjören och integrationsprojektet Engineer to Engineer arbetar vi aktivt för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling med fokus på hållbar samhällsutveckling, stimulerade av social mångfald.

Är du en personkännare? Har du koll på vad Ingenjörer utan gränser i Uppsala behöver? Vill du vara med och ta fram nästa Ledningsgrupp? Sök då till Valberedningen!

Vi söker just nu tre personer till Valberedningen EWB i Uppsala som under några månader kommer att arbeta med att sätta ihop ett förslag på en ny ledningsgrupp för verksamhetsåret 18/19. Arbetet som valberedningsmedlem innebär marknadsföring för ansökningsperioden tillsammans med Ledningsgruppen 17/18, intervjuer med sökande och presentation av ert förslag på vårens medlemsmöte 2018!

Ansök genom att skriva ett kortare personligt brev om varför du vill vara med i Valberedningen 18/19 och varför uppgiften lämpar sig för dig. Vi rekryterar löpande, men vill ha din ansökan senast 10/12.

 ----

Engineers Without Borders is a nonprofit, politically and religiously independent organization which with engineering and science, entrepreneurship and project expertise try to contribute to a better world. Engineers Without Borders Sweden is part of the International Network Engineers Without Borders International. With international projects working with sustainable and appropriate technological solutions we aim to improve children’s life quality and education in developing communities. We also work to arise the interest in science and technology and inspire young people to choose engineering as profession. Our two groups The Reflective Engineer and the integration project Engineer to Engineer, aim to contribute to our members' personal development, focusing on topics regarding sustainable development.

Do you have experience of recruiting? Do you have an idea of what Engineers Without Borders in Uppsala need? Do you want to join and develop the next Management Team? Then apply to the Nomination Committee!

As member of the team you will work for a few months to put together a proposal for a new management team for the 18/19 fiscal year. The work involves marketing for the application period together with the current Management Group, interviews with applicants and presentation of your proposal for the Spring Membership Meeting 2018!

Apply by writing a shorter personal letter of why you want to be in the Nomination Committee 18/19 and why the task suits you. We are recruiting on a regular basis, but the deadline for your application is 10/12.

 

 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor