facebook tracking

Eventansvarig / Event Coordinator

*English will follow below*

Är du intresserad av Ingenjörer utan gränser och vill engagera dig i något meningsfullt?

DÅ SKA DU SÖKA POSTEN SOM EVENTANSVARIG FÖR INGENJÖRER UTAN GRÄNSERS LOKALGRUPP I UPPSALA.

Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala vänder sig till både studenter och yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss. Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala söker just nu ny ledningsgrupp och den här ansökan gäller för posten som Eventansvarig. För information om övriga poster, se volontar.ingenjorerutangranser.se.

Arbetsbeskrivning

Som Eventansvarig ansvarar du för att koordinera lokala event så som t.ex. informationsevent för att värva nya medlemmar. Du ansvarar även för internevent med syftet att stärka nätverket mellan medlemmarna i de olika arbetsgrupperna och för att se till att alla trivs inom organisationen. Vidare, fungerar du även som ett stöd för arbetsgrupper i Uppsala då de arrangerar olika event. Du arbetar i ett nära samarbete med lokalgruppens PR-ansvarig gällande marknadsföring av events. Slutligen är du som Eventansvarig en del av ledningsgruppen och deltar därmed i arbetet för samordning av Ingenjörer utan gränsers aktiviteter i Uppsala.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är påhittig och tycker om att arrangera roliga och spännande event. Det är viktigare att du är driven och engagerad, än att du har tidigare förkunskaper.

Arbetssätt

Posten gäller för verksamhetsåret 2018/2019 med start i mars 2018. Innan du tillsätts kommer du få god kunskap om Ingenjörer utan gränsers arbete. Du kommer också att få god hjälp av din företrädare rörande praktiska detaljer kring posten. Det är fördelaktigt om du studerar eller arbetar i Uppsala kommun och ibland har möjlighet att ses på lunchmöten. Viktigast av allt dock är att du har ett genuint intresse för verksamheten och är beredd att lägga krut på att få den ännu bättre.

 

Kontakta rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se om du har några frågor.

Ansök senast den 8:e februari, kl: 23:59, vi ser fram emot din ansökan!

Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

THEN YOU SHOULD APPLY FOR THE POST AS A EVENT COORDINATOR, ENGINEERS WITHOUT BORDERS LOCAL GROUP IN UPPSALA.

Engineers Without Borders local group in Uppsala target both students and professionals, regardless of subject area. Everyone who wants to contribute to a better world is welcome to join us. We are currently looking for a new board and this application applies to the post as Event Coordinator. For information about other posts, see volontar.ingenjorerutangranser.se.

WORKING INSTRUCTIONS

As Event Coordinator you are responsible for coordinating events for the Uppsala EWB group. The events aim is to spread information about the organisation or to recruit new members as well as to strengthening the network between the members of the different workgroups and to ensure that everyone is well-liked within the organization. Furthermore, you also work as a support for the different working groups in Uppsala as they arrange different events. You work in close cooperation with the local group's head of PR. Finally, as Event Coordinator, you are part of the Uppsala EWB board and are therefore participating in the work of coordination of Engineers without Borders activities in Uppsala.

Qualifications

We are looking someone who is crazy and enjoys arranging fun and exciting events. It is more important that you are driven and engaged rather than having previous prior knowledge.

Working process

The entry applies for the 2018/2019 fiscal year starting March 2018. Before joining, you will get a good knowledge of Engineers Without Borders. You will also receive helpful assistance from your representative regarding practical details. It is convenient if you study or work in Uppsala and can attend to lunch meetings. Most importantly, is that you have genuine interest in the organisation and are prepared to make it even better.

Contact rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se if you have any questions.

Apply by February 8, 23:59, we are looking forward to your application


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor