facebook tracking

Projektledare Inspirera Unga / Project Leader of Inspire Youth

*English will follow below*

Är du intresserad av Ingenjörer utan gränser och vill engagera dig i något meningsfullt?

DÅ SKA DU SÖKA POSTEN SOM PROJEKTLEDARE INSPIRERA UNGA FÖR INGENJÖRER UTAN GRÄNSERS LOKALGRUPP I UPPSALA.

Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala vänder sig till både studenter och yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss. Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala söker just nu ny ledningsgrupp och den här ansökan gäller för posten som Projektledare för Inspirera Unga. För information om övriga poster, se volontar.ingenjorerutangranser.se.

Arbetsbeskrivning

Inspirera Unga är ett av de projekt som Ingenjörer utan gränser driver. Syftet med Inspirera Unga är att inspirera och uppmuntra barn och ungdomar att studera till ingenjörer.

I Uppsalagruppen är detta sedan våren 2018 ett nytt initiativ, men på andra platser i Sverige där Ingenjörer utan gränser verkar är det väletablerat. Som Projektledare kommer du att starta igång projektet och därmed få möjlighet att testa idéer och, tillsammans med resten av Uppsalagruppens hjälp, sätta en ny del av organisationen i rörelse. Slutligen är du som Projektledare för Inspirera Unga en del av Uppsalas ledningsgrupp och deltar därmed också i arbetet för samordning av Ingenjörer utan gränsers aktiviteter i Uppsala.

Kvalifikationer

Inga förkunskaper krävs utan det viktigaste är att du är driven och vill starta upp ett projekt från grunden. Till din hjälp kommer du givetvis ha resten av ledningsgruppen samt den nationella gruppen för Inspirera Unga.

Arbetssätt

Posten gäller för verksamhetsåret 2018/2019 med start i mars 2018. Innan du tillsätts kommer du få god kunskap om Ingenjörer utan gränsers arbete. Du kommer också att få god hjälp av din företrädare rörande praktiska detaljer kring posten. Det är fördelaktigt om du studerar eller arbetar i Uppsala kommun och ibland har möjlighet att ses på lunchmöten. Viktigast av allt dock är att du har ett genuint intresse för verksamheten och är beredd att lägga krut på att få den ännu bättre.

 

Kontakta rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se om du har några frågor.

Ansök senast den 8:e februari, kl: 23:59, vi ser fram emot din ansökan!

Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

THEN YOU SHOULD APPLY FOR THE POST AS THE PROJECT LEADER OF INSPIRE YOUTH FOR ENGIEERS WITHOUT BORDERS LOCAL GROUP IN UPPSALA.

Engineers Without Borders local group in Uppsala target both students and professionals, regardless of subject area. Everyone who wants to contribute to a better world is welcome to join us. We are currently looking for a new board and this application applies to the post as Project Leader for Inspiration Youth. For information about other posts, see volontar.ingenjorerutangranser.se.

WORKING INSTRUCTIONS

Inspire Youth is a project within Engineers Without Borders with the purpose to inspire and encourage children and young people to study engineering.

In the Uppsala Group, this has been a new initiative since spring 2018, but it is already established in many of the other local groups in Sweden. As Project leader, you will initiate the project and get the opportunity work on new ideas and, together with the rest of the Uppsala Group's help, put a new part of the organization in motion. Finally, as Project Leader for Inspire Youth, you are part of Uppsala's EWB board and are therefore also involved in other Engineers Without Borders activities in Uppsala.

Qualifications

No prerequisites are required, but the most important thing is that you are driven and want to start a project from scratch. For your help, you will of course have the rest of the board as well as the National Inspire Youth group to bounce ideas with.

Working process

The entry applies for the 2018/2019 fiscal year starting March 2018. Before joining, you will get a good knowledge of Engineers Without Borders. You will also receive helpful assistance from your representative regarding practical details. It is convenient if you study or work in Uppsala and can attend to lunch meetings. Most importantly, is that you have genuine interest in the organisation and are prepared to make it even better.

Contact rekrytering.uppsala@ingenjorerutangranser.se if you have any questions.

Apply by February 8, 23:59, we are looking forward to your application


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Jobbar du redan på Ingenjörer utan gränser?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor