Albin Thureson

Albin Thureson

Ansvarig för Inspirera unga – Inspirera unga

Jag är ansvarig för Ingenjörer utan gränsers arbete som verkar för att bredda barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik samt inspirera unga att välja ingenjörsyrket. Detta görs till exempel genom mentorskapsprogram, läxhjälpverksamhet och kreativa tekniktävlingar.

albin.thureson@ingenjorerutangranser.se

0703803775

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor