facebook tracking

Jag är sedan april 2015 ordförande för Ingenjörer utan gränser, och arbetar även som forskare på Högskolan Dalarna.

Att återkomma efter en tids föräldraledighet och inse att Ingenjörer utan gränser under min bortavaro fortsatt att växa på så många plan är fantastiskt! Det sprudlar under av våra inspirera och DRI-aktiviteter i Sverige. Nya och gamla samarbetspartners visar intresse och vill stötta oss och samarbeta med oss. Utlandsprojektens ökning i antal, geografiska spridning och innehåll är imponerande. Medlemsantal, antal lokalgrupper och vår finansiella styrka ökar hela tiden. Möjligen ännu mer fantastiskt är att se hur vi växer samman till en mer och mer stabil och väl fungerande organisation! Rutiner och arbetssätt anpassas ständigt till rådande förutsättningar och befästs, och vi blir hela tiden bättre och bättre på det vi gör. Tack alla som hittills i Ingenjörer utan gränsers historia hjälpt till att bygga upp oss till de vi är idag!

Det är med stor ödmjukhet jag tar över ordförandeskapet efter Ivan Övferholm. Ivans förmåga att stötta, engagera, inspirera och vägleda oss i organisationen har varit helt fantastisk. Jag ser mycket fram emot att ta vid i detta arbete.

På Högskolan Dalarna doktorerar jag inom ett SIDA-finansierat forskningsprojet som handlar om småskaliga elsystemlösningar. Jag arbetar framför allt i Tanzania, med elsystem på skolor, sjukhus och liknande, som drivs av solpaneler i kombination med dieselgeneratorer. Forskningen involverar såväl tekniska som sociala frågeställningar, vilket gör det mycket mångsidigt och intressant.

caroline.bastholm@ingenjorerutangranser.se

Already working at Ingenjörer utan gränser?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ingenjorerutangranser.se
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor